Hidroflorik Asit Yanıkları (olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi)

Sarper Yılmaz, Ali Rıza Erçöçen, Serdar Gültan

Özet


Hidroflorik asit yanıkları gerek patofizyolojisi gerekse tedavisi açısından klasik asit yanıklarından oldukça farklı özellikleri olan yanıklardır. Acilen gerekli önlemler alınmadığı takdirde progresif doku hasarı ve kaybı hızla oluşabilmektedir. Hidroflorik asidin kimyasal özelliklerinden dolayı bu asitle oluşan yanıklarda, diğer asit yanıklarından farklı olarak, nötralizasyon tedavisi gereklidir. Bu yazıda hidroflorik asit yanıklarının genel özellikleri ve tedavi yöntemlerinden söz edilecektir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.