El Yanıklarında Atelleme ve Traksiyonun Önemi

Cevdet Barış, Cemal Aytemiz, Erdem Yormuk

Özet


El yanıkları, özellikle ağır yanıklı hastalarda, sıklıkla rastlanılmaktadır. El yanıklarının akut döneminde, uygun tedavi yapılırsa da yine de ellerde hipertrofik skar, eklem kontraktürleri, keloid gibi çeşitli deformitelerin oluşumuna eğilim çok fazladır. Bunun için, el yanıkları uygun durumda termoplastik atellerle "İntrinsik pozitif durumda" tesbit edilmelidir. Böylece deformitelerin oluşumu ileri derecede önlenebilir. El ateli, bileğin normal durumu olan 20-30 derece dorsifleksiyonunda uygulanmalıdır. Ayrıca metakarpofalangial elemler (MP) 45-70 derece fleksiyonda, interfalangial eklemler (PIP-DIP) tam ekstansiyonda olmalıdır. El ynıklarında oluşan deformiteleri önlemek için tercihen termoplastik atelleri seçmek gerekir. Çünkü bu tip ateller diğer atellere oranla daha pratik ve yararlıdır. El yanıklarında atellerin rutin olarak kullanılması büyük önem taşır. Greft uygulanması gereken olgularda, greft şifası müddetince traksiyon gerecinin tatbiki, elin ve parmakların gerek traksiyonu ve gerekse süspansiyonu sağlıyacağından uygulanması gereklidir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.