EPIDEMIOLOGIC ANALYSIS AND EVALUATION OF COMPLICATIONS IN 1266 CASES WITH MAXILLOFACIAL TRAUMA

Cenk Demirdöver, Alper Geyik, Hasip Şamil Yazgan, Fatih Alp Öztürk, Süleyman Çakmak, Haluk Vayvada, Adnan Menderes, Mustafa Yılmaz

Özet


Giriş: Maksillofasiyal travmalı hastalar plastik cerrahi pratiğinde en önemli hasta gruplarından birini oluşturmaktadır. Bu travmalar çoğunlukla araç içi ve dışı trafik kazaları sonrasında gelişmekte ve yüz bölgesinde kalıcı hasarla sonuçlanabilmektedir. Bu çalışmanın amacı bu tip olguların epidemiyolojik incelemesi tanı ve tedavi yöntemleri ile ameliyat sonrası komplikasyonlarını değerlendirmektir
Gereç ve Yöntem: 2003-2017 yılları arasında maksillofasiyal travmaya maruz kalan ve operasyon gerektiren 1266 olgu incelenmiştir. Fraktür olan kemik, etiyoloji, tanı ve tedavi prensipleri ve komplikasyonlar anlatılmıştır.
Bulgular: Maksillofasiyal travmalarda en önemli etiyolojik faktör trafik kazalarıdır. Buna bağlı gelişen en çok kemik fraktürü mandibula fraktürüdür. Tanı yöntemleri olarak bilgisayarlı tomografi ve ortopantomografi etkin şekilde kullanılmaktadır. Tedavide vida ve plak sistemleri en çok kullanılmakta ve komplikasyon oranı literatüre oranla daha düşük olarak görülmektedir.
Sonuç: Maksillofasiyal travmalı hastalarda estetik ve fonksiyonel açıdan optimal sonuçlar elde edebilmek için dikkatli ve titiz çalışma, etkin hasta takibi yapılmalıdır. Böylece komplikasyonlar azalmakta ve ortaya çıkan komplikasyonlar erken fark edilerek müdahale edilebilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Maksillofasiyal fraktürler, Rijid internal fiksasyon, komplikasyonlar

Tam Metin:

PDF

Referanslar


Bonavolontà P, et. al. The epidemiological analysis of maxillofacial fractures in Italy: The experience of a single tertiary center with 1720 patients. J Craniomaxillofac Surg. 201;45(8):1319-26.

Boffano, P., Kommers, S.C., Karagozoglu, K.H., Forouzanfar, T. Aetiology of maxillofacial fractures: a review of published studies during the last 30 years. Br J Oral MaxillofacSurg. 2014;52:901–6.

Boffano, P.,Roccia, F., Zavattero, E., Dediol, E., Uglesic, V., Kovacic, Z. et al, European Maxillofacial Trauma (EURMAT) project: a multicenter and prospective study. J CraniomaxillofacSurg. 2015;43:62–70.

Hausamen JE. The scientific development of maxillofacial surgery in the 20th century and an Outlook into the future. J CranioMaxillofacSurg 2001;29:2–21.

Mouzakes J, Koltai PJ, Kuhar S, Bernstein DS, Wing P, Salsberg E: The impact of airbags and seat belts on the incidence and severity of maxillofacial injuries in automobile accidents in New York State. ArchOtolaryngol – HeadNeckSurg 2001;127:1189–93.

Cornelius CP, Kunz C, Neff A, Kellman RM, Prein J, Audigé L. The Comprehensive AOCMF Classification System: Fracture Case Collection, Diagnostic Imaging Work Up, AOCOIAC Iconography and Coding. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2014;7(Suppl 1):S131-5.

Adekye, EO. Fractures of the zygomatic complex in Nigerian patients. J Oral Surg. 1980;38:596–9.

Abiose, BO. Maxillofacial skeleton injuries in the western states of Nigeria. Br J Oral MaxillofacSurg. 1986;24:31–9.

Adi M, Ogden, GR, Chisholm, DM. An analysis of mandibular fractures in Dundee, Scotland, (1977–1985). Br J Oral MaxillofacSurg. 1990;28:194–9.

Gassner R, Tuli, T, Hächl O, Rudisch A, Ulmer H. Cranio-Maxillofacial trauma: a 10 year review of 9,543 cases with 21,067 injuries. J CranioMaxillofacSurg. 2003;31:51–61.

Haug RH, Foss J: Maxillofacial injuries in the pediatric patient. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 2000;90:126–34.

Afzelius, L.,Rosèn, C. Facial fractures. A review of 368 cases. Int J Oral Surg. 1980;9:25–32.

Laski, R.,Ziccardi, V.B., Broder, H., Janal, M. Facial trauma: a recurrent disease? The potential role of disease prevention. J Oral Maxillofac Surg. 2004;62:685–8.

Brasileiro, B.F.,Passeri, L.A. Epidemiological analysis of maxillofacial fractures in Brazil: a 5-year prospective study. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Radiol Endod. 2006;102:28–34.

Arangio, P.,Vellone, V., Torre, U., Calafati, V., Capriotti, M., Cascone, P. Maxillofacial fractures in the province of Latina, Lazio, Italy: review of 400 injuries and 83 cases. J Craniomaxillofac Surg. 2014;42:583–7.

Roccia, F, Savoini, M., Ramieri, G, Zavattero, E. An analysis of 711 victims of interpersonal violence to the face, Turin, Italy. J Craniomaxillofac Surg. 2016;44:1025–8.

Campbell CA, Lin KY. Complications of rigid internal fixation. Craniomaxillofac Trauma Reconstr. 2009;2(1):41-7.
Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.