Flow-Through Tendinöfasyokütanöz Radial Önkol Flebi ile Ön Kol Ateşli Silah Yaralanmalarının Onarımı

Selçuk Işık, Mümtaz Güler, Mustafa Nişancı, Naki Selmanpakoğlu

Özet


Ön kol ateşli silah yaralanmaları (ASY), el fonksiyonları için önemli damar, sinir ve tendonların onarımları nedeniyle önem taşımaktadır. Distl 1/2 ön yüksek hızlı ASY nedeniyle yumuşak doku defekti ile birlikte ulnar arter (6) ve radial arter(1) yaralanmasıolan toplam 7 olguda (20-23 yaş; 5 sağ, 2 sol), flow-through radial ön kol flebi ile ekstremite kurtarılması ve yumuşak doku kapaması sağlanırken flebe dahil edilen vaskülarize palmaris longus tendonu ile hasarlanan tendonlara onarım uygulandı. 6 olguda 4 ve/veya 5. parmakların fleksör tendonları, 1 olguda abduktor pollicis longus tendonu onarıldı. Eşlik eden ulnar sinir yaralanmalarının onarımı ise primer epinöral nörorafi (3 olgu) ve sural sinir grefti ile (2 olgu) yapıldı. Aktarılan radial ön kol flep büyüklüğü ortalama 56cm2 ve ortalama flow-through arter pedikül uzunluğu 14cm olarak bulundu. Postoperatif anjiografik kontrollerde tüm onarılan damarlar açık bulunurken özellikle geç devrede (4-18 ay) yapılan ultrasound Doppler incelemelerinde, onarılan damarların donör taraf ulnar arterleri ile karşılaştırılabilir kan akım hızı ve hacimleri bulundu. İki olguda onarılan tendonlara tenoliz ve fizyoterapi uygulandı. Onarılan tüm tendonlarda ortalama %72 aktif hareket genişlikleri elde edildi. Arter yaralanması ile birlikte yumuşak doku ve tendon defekti olan önkol ASY flow-through tendinöfasyokütanöz radial önkol flebini , ekstremite kurtarılması ve yara kapamasını sağlamasının yanısıra, vakülarize tendonla tendon onarımının yapılabilmesi nedeniyle de öneriyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.