Salabrazyon Yöntemi ile Dövmelerin Çıkarılması

Erdem Tezel, Melike Ustaoğlu Erdim, Ayhan Numanoğlu

Özet


Dövmenin tarihi kadar dövmenin çıkartılması çabaları da çok eskiye dayanmaktadır. Dövme çıkartılması işleminde amaç; dermişte depolan tüm pigmenti uzaklaştırmak ve bu işlem sonrasında minimum veya hiç iz bırakmamaktır. Tıp dünyasında dövmelerin çıkartılması amacı ile halen traşlama, eksizyon, eksizyon + greftleme, koterizasyon, krioterapi, dermabrazyon veya lazer tedavisi kullanılmaktadır. Dövme çıkartmak için sofra tuzunun kullanımı ilk olarak Yunanlı bilimadamı Aetius tarafından yapılmıştır. Dövme çıkarmak amacı ile sofra tuzımu kullanarak yapılan yüzeyel dermabrazyonu “salabrazyon” olarak isimlendiren ise ‘Crittenden’ olmuştur (1971).

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.