Elephatiasis Neuromatosa

Nilgün Ertaş, Özlem A.. Gündeşlioğlu, İlker Üsçetin, Selim Çelebioğlu

Özet


Tüm bir ekstremitenin pleksiform nörofîbroma tarafından tutulması elephandasis neuromatosa olarak adlandırılır ve nörofıbromatosis tip 1 için patognomonik sayılır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.