Kastenbauer Yöntemi ile Kepçe Kulak Deformitesi Onarımı

Meltem Çilingir, Ertan Seçkin, Hasan Fındık, Mahmut Dinçler

Özet


Kepçe kulak defırmitesi, antihelikal katlantı yapısının tamamlanamaması ve skafakonkal açının 90 dereceden daha geniş olması sonucunda, kulağın dışa doğru protrüzyonu şeklinde tanımlanmaktadır. Bu defomıitenin düzeltilmesine yönelik otoplasti teknikleri ilk defa Dieffenbach’ın postauriküler cilt eksizyonu ve kulağın konkamastoideal fiksasyonu ile başlayıp günümüze kadar pek çok aşama kaydetmiştir. Şu an için en fazla kullanılan girişimler olan Mustarde, Fumas, Converse ve Stenström yöntemleri halen geçerliliklerini korumaktadırlar. Ancak deformiteye neden olan kartilajdaki şekil bozukluğunun derecesine göre, bu metodlarm kombinasyonlarına ihtiyaç duyulabilmektedir. Cilt ve minimal kartilaj eksizyonu, hafif deformiteli hastalarda yeterli olabilse de, daha ciddi deformitelerde ilave olarak anterior kartilaj törpülenmesi ve zayıflatılması gibi kombine prosedürler de gerekebilmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.