Kondil Kırıklarında Açık ve Kapalı Tedavinin Karşılaştırılması

Serdar Öztürk, Yalçın Bayram, Mustafa Deveci, Haluk Duman, Mustafa Şengezer, Murat Türegün, Selçuk Işık

Özet


Mandibula kırıklarında çoğu merkezde uygulanan standart tedavi şekli açık redaksiyon ve rijit internal fıksasyondur Ancak kondil bölgesi kırıklarındaki tedavi standartlan henüz tam olarak ortaya konmamıştır. Kondil kırıklarında halen iki farklı tedavi yaklaşımı olarak açık redüksiyon ve internal fiksasyon (ARİF) ve kapalı tedavi yaklaşımı olarak intermaksiller fiksasyonun (IMF) endikasyonları üzerindeki tartışmalar devam etmektedir.
Çalışmamızda 1997-2001 yılları arasında GATA Plastik ve Relconstrüktif Cerrahi Anabilim Dalında mandibula kondil kırığı nedeniyle tedavi edilen 33 hasta retrospeklif olarak değerlendirildi. Uygulanan tedavi yöntemine göre hastalar ARİF uygulanan veya sadece intermaksiller fiksasyon (IMF) yapılarak kapalı tedavi uygulanan hastalar olmak üzere iki gruba ayrıldı. İleri derecede kondil deplasmanı ve maloklüzyon saptanan grup I hastalara (21 hasta) açık redüksiyon uygulandı. Kondil deplasmanı olmayan ve normoklüzyon mevcut olan grup IIhastalarda ise (12 hasta) ise kapalı tedavi tercih edildi. Bu iki grupla görülen komplikasyonlar karşılaştırıldı ve elde edilen fonksiyonel kazançlar Wilcoxon test ile istatistiksel olarak değerlendirildi. Fonksiyonel kazanç bakımından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulundu. Bu değerlendirmeler ışığında kapalı ve açık tedavinin endikasyonları tartışıldı. Sonuç olarak kondil kırıklarının tedavisinde kondil deplasmanı ve maloklüzyon yoksa kapalı tedaviyi; kondil deplasmanı ve maloklüzyon varsa, açık tedaviyi önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kondil kırığı, açık redüksiyon, inler maks iller fiksasyon

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.