Fosfor Yanıkları ve Tedavileri

Harun Özkan

Özet


Sanayide ve ateşli silahların yapımıda gittikçe artan kullanılmaya başlayan fosforun sebep olduğu yanıkların sayısı da artmaktadır. Fosfor, havanın oksijeni ile okside olarak fosforik aside (P2O5) dönüşmekte ve asit yanıklarına neden olmaktadır. Yanıklı alandan tüm fosfor partikülleri uzaklaştırılamaz veya özel antidot ile nötralize edilemezlerse hava ile temas ettiği sürece ve tüm fosfor partikülleri bitinceye kadar yanma işlemi devam eder. Yağda kolayca eridiği için deri altı yağ dokusunda ciddi lezyonlar oluşur. Kan kimyasında ciddi değişikliklere neden olan fosfor yanıkları veya zehirlenmelerinden ilk günlerdeki ölümlerin çoğu akut böbrek yetmezliği nedeniyledir. Böbreklerden sonra en büyük zararı karaciğer üzerine yapar. Yanık alanı küçük de olsa, ölüme yol açabilen, özel tedavi gerektiren ve iyileşme eğilimleri yavaş olan fosfor yanıklarını ve tedavilerini üç yıl izlediğimiz bir olgumuzdan edindiğimiz tecrübelerimizle birlikte sunmayı amaçladık.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.