Bilateral Grasilis Kas Flebi İle Anal Sfinkter Rekonstrüksiyonu

Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan, Metn Görgü, Ahmet Terzioğlu, Eksal Kargı

Özet


Travma nedeni ile anal inkontinansı olan hastada, kontinansı sağlamak üzere iki taraflı grasilis kas transpozisyonunu gerçekleştirdik. Bir yıllık takip döneminde grasilis kasını aktif tutacak rehabilitasyon programı uyguladık. Daha sonra kolostomisi kapatılan hastada yeni sfinkterin sıvı gaita dışında fonksiyonel olduğunu gözlemledik. Uyguladığımız yöntemi sunarak diğer tetkiklerle kıyasladık.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.