Dijital Sinir Defektlerinin Onarımında Ven Grefti Kullanımı

Ahmet Karacalar, Bülent Cihantimur, Selçuk Akın, Mesut Özcan

Özet


1994 ile 1997 yılları arasında, 15 hastadaki 19 sinir defekti ven grefti ile tedavi edildi. Sinir defektleri 1.5 ile 5 cm arasında idi. Elin tüm dijital sinirlerinin defektli olduğu bir olguda, başparmak, ikinci parmağın radial yüzü, beşinci parmağın ulnar yüzü standart sinir grefti ile onarılırken, kalan bölgeye ven grefti ile onarıldı. Bu uygulama aynı hastada sinir grefti ve ven grefti arasında bir kıyaslama yapmamızı sağladı. Duysal düzelme Semmes-Weinstein monoflament testi, statik iki nokta ayrım testi, dinamik iki nokta ayırım testi ve pulpa terlemesi ile değerlendirldi. "British Medical Research Council" tarafından geliştirilen skalaya göre duysal iyileşme %20 S4, %27 S3+, %40 S3, %6.5 S1, %6.5 S0 olarak değerlendirldi. Bu sonuçlara dayanarak, ven greftinin dijital ya da metakarpal sinir defektlerinde basit ve güvenilir bir yöntem olduğunu ve sinir greftine iyi bir alternatif oluşturduğunu düşünüyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.