Çocuk Yanıklarında Erken Tüp Beslenme

Nazım Gümüş, Cemil Dalay, Emrah Aslan, Levent Göcenler, Kamuran Kıvanç

Özet


Yanık sonrasında glikoneogenez, katabolizma ve bazal enerji harcaması artar. Çalışmamızda; 22 çocuk yanık hastasında, yanık sonrasında 24 saat içinde beslenmeye başlandı. Nazoenteral tüp ile (10 hasta) veya oral yol ile (12 hasta) hastalara sıvı beslenme solüsyonu verildi. Tüp beslenme yapılan hastaların kalori alımları, ağırlıkları, kan albümin düzeyleri ve azot dengeleri oral beslenen hastalar ile karşılaştırıldı. Ağırlık, kan albümin düzeyi va azot dengesi 20 gün boyunca takip edildi. Günlük kalori ihtiyacı, Davies formülü ile belirlendi. Ticari olarak hazırlanmış enteral beslenme solüsyonları kullanıldı. Tüp beslenme desteği, 20 gün boyunca beslenme pompası yardımı ile sürekli infüzyon şeklinde sürdürüldü. Tüp beslenme yapılan hastalarda yapılan kalori tam olarak verildi. Ortalama serum albümin düzeyi 3,9 gr/dl oldu. Serum albümin düzeyi 2,4 gr/dl'ye düşen bir hastada, albümin replasmanı gerekti. Azot dengesi 14.8 günde sağlandı. Oral beslenen 12 hastadan 3'ü hesaplanan kaloriyi tam olarak aldı. Kalan 9 hasta yetersiz kalori aldı. Serum albümin düzeyi ortalama 3,1 gr/dloldu. Hastaların 3'üne albümin replasmanı yapıldı. Pozitif azot dengesi 18,7 günde sağlandı. Ciddi komplikasyon görülmedi. Erken ve yeterli enteral beslenme kalori, protein, vitamin ve diğer besin elemanlarının karşılanmasında etkin, güvenli ve fizyolojik bir yöntemdir. Tüp beslenme, yeterli enteral beslenme desteğinin en etkin yoludur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.