Asimetrik Meme Nedeni Olarak Hamartom: İki Olgu Sunumu

Osman Latifoğlu, Sühan Ayhan, Şakir Ünal, Mustafa Cömert, Sibel Yenidünya, Seyhan Çenetoğlu, Kenan Atabay

Özet


Meme hamartomu, gerek klini, gerek histopatolojik açıdan nadir bir olgudur. Bu çalışmada, meme asimetrisi nedeniyle başvuran ve uygun yaklaşımlarla asimetri nedeninin hamartom olduğu anlaşılan ve hamartom eksizyonu ile meme rekonstrüksiyonu yapılarak meme simetrisi sağlanan iki hasta sunulmaktadır. Ayrıca, hamartomların klinik ve histopatolojik açıdan literatürdeki yeri ile bu benign tümöre estetik açıdan yaklaşımın önemi vurgulanmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.