İskial Dekübitus Ülserlerinin Deri-Adele (Gluteus Maksimus) Flebi ile Onarımı

Sabri Acartürk, Ertuğrul Özmen, Kamuran Kıvanç

Özet


Tıbbi tedavi ile iyileşmeyen dekübitus ülserlerinde cerrahi yöntemler uygulanmaktadır. İskial ülserler de çoğunlukla cerrahi müdahaleleri gerektirmektedir. Lokal deri flepleri, kas transpozisyonları cerrahi yöntemler olarak kullanılmaktadır. Gluteus maksimus kasının üzerini örten deri, kastan gelen perforan dallar ile de beslenebilmektedir. Bu damar bağlantısı, deri-kas ünitesinin bir arteryel flep olarak kullanılmasına olanak sağlanması yönünden önemlidir. Bu yazıda, iki hastadaki üç iskial ülserasyon için uyguladığımız gluteus maksimus deri-kas flebi ile aldığımız sonuçlar sunulmuştur. Olgularımızdan birinde, iki taraflı iskial ülserasyona ilaveten trokanterik bir ülserasyon da vardı. Bu olguda gluteus maksimus deri kas flepleri sadece iskial ülserasyonlar için kullanılmış, trokanterik ülserasyon deri flebi ile kapatılmıştır. Hastaların ameliyat sonrası gözlemlerinde erken ve geç komplikasyona rastlanmamıştır. Gluteus maksimus deri-kas flebinin ülserli bölgeye iyi beslenen bir deri ve iyi bir kas yastığı sağlanması, yöntemin avantajı olarak benimsenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.