Hipospadiasta Embriyopatogenez ve Klinik Sınıflama

Selçuk Akın

Özet


Hipospadias, üretral meatusun glans ucundaki normal pozisyonuna göre penisin ventral yüzünde, daha proksimalde bulunduğu bir konjenital deformitedir. Hipospadias, fetal testisler tarafından üretilen adrojenlerin yetersiz üretimi veya hormonlar için yeterli resöptör olmaması sonucu meydana gelir. Bu defektler embriyoda ürogenital kıvrımların birleşmemesi veya glandüler plağın lümenize olmaması ile sonuçlanır. Sonuç olarak penil üretranın yetersiz oluşumu vardır. Hormonal yetersizliğin derecesinde ve zamanlamasındaki farklılıklar veya resöptörlerin bulunduğu yerlerin gelişimindeki yetersizlik hipopadiasın farklı tiplerinin ortaya çıkmasını izah etmektedir. Hipospadias için önemli karışıklıklara sebep olan birçok sınıflama sistemleri tarif edilmiştir. Günümüzde cerrahlar aşağıdaki sınıflamayı kullanırlar: glanuler, distal penil, proksimal penil, penoskrotal birleşim, skrotal ve perineal.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.