Hipospadias Cerrahisinde Teknik Seçiminde Taktikler

Ecmel Songür, Mehmet Alper, Tahir Gürler, Ufuk Bilkay, Serhat Totan, Özgür Erdem

Özet


Literatürde; hipospadias cerrahisnde kullanılan çok çeşitli teknikler vardır. Seçilecek teknik, anomlinin lokalizasyonuna, derecesine ve kordi olup olmadığına bağlı olarak değişmektedir. Son 8 yıldan beri başvuran 128 hastaya tek seanslı operasyon uygulanmıştır. Anomalik eksternal meatusun lokalizasyonu 17 hastada glanüler, 58 hastada distal penil, 31 hastada mispenil (penil), 12 hastada penoskrotal, 6 hastada skrotal, 4 hastada ise perineal idi. Uygulanan cerrahi yöntemlerin sonuçları fonksiyonel ve estetik açıdan mükemmel olarak bulunmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.