Hipospadiasta Komplikasyonlar ve Buna Karşı Alınacak Önlemler

Mesut Özcan

Özet


Hipospadias cerrahisinde erken ve geç komplikasyonalar görülür. Bu komlikasyonlar preoperatif, intraopertif ve postoperatif tadbirler ile önemlidir. Kliniğimizde 1983 ve 1998 yılları arasında 118 hipospadias olgusu modifiye Hodgson III tekniği (Özcan Modifikasyon Tekniği) ile ameliyat edildi. Postoperatif dönemde olgularımızda komplikasyon olarak fistül, enfeksiyon, penil torsiyon, meatal stenoz ve divertikül görülmedi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.