Cerrahi Tedavi Komplikasyonları ve Ekspanse Stentlerle Mcindoe Vajinoplasti

Ali Barutçu

Özet


Vajinal rekonstrüksiyondaki önceki teknikler lokal deri flebi veya barsak segmenti kullanımına yöneliktir. Barsak segmenti transpozisyonları; intraabdominal girişim greksinimi, barsak segmentinin nekrozu, intraabdominal enfeksiyon riski ve barsak segmentinden mukus sekresyonunun devamı gibi dezavantajları da taşıyordu. Diğer taraftan lokal deri flepleri genelde rekonstrüksiyon için yetersiz kalıyordu. Bu yüzden de muskulokütan fleplerle, ekspanse labial fleplerle veya pudental uyluk fleplerle rakonstrüksiyonlar gündeme geldi. Fakat halen deri greftinin kullanıldığı McIndoe tekniği en yaygındır. Bu teknikte deri greftleri bir vaginal stent üzerine sarılıp vajinal kaviteye yerleştirilir. Hastanın vajinal stenti vajinanın rekrakte olmasını engellemek için uzun süreyle kullanması gerekir. Stent merkezinde yeralan semirijit köpük çevresinde şişirilebilir bir kılıftan oluşan genişletilebilir bir vajinal stent bu amaçla kullanılabilir. Biz de McIndoe tekniğinde, greftlerin tüm yüzeyleri ile beslenmesi ve vajinal kubbenin retraksiyonunun engellenmesi gibi avantajları nedeniyle genişletilebilir vaginal stentler kullanmaktayız.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.