Perine ve Penoskrotal Defektlerin Onarımında Temel İlkeler

Naci Kostakoğlu

Özet


Perine ve penoskrotal bölge defektleri vücudun diğer bölgelerindeki defektler gibi ele alınarak değerlendirilmelidir. Ancak, idrar ve gaita ile kontaminasyona çok açık defektler olmaları nedeniyle ameliyat sırasında titiz teknik, ameliyat sonrasında ise yakın izlem gerektirirler. Üretra yaralanmasının tabloya eşlik ettiği olgularda üretral kateterizasyon olgunun gereksinimine göre planlanmalı ve süresi ona uygun ayarlanmalıdır. Üretra onarımlarında ve penis cisminin deri kayıplarında tam kalınlıkta deri grefti kullanılmalıdır. Yüzeysel defektlerde yarı kalınlıkta deri greftleri yeterli olurken, geniş ve kompozit defektlerin onarımınd bölgesel deri veya kas-deri flepleri tercih edilmelidir. Gracilis kas-deri flebi, rektus abdominis kas-deri veya deri flebi ve arka uyluk flebi yazarın en sıklıkla kullandığı fleplerdir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.