Erkek Erektil Fonksiyon Kusuru

Candeğer Yılmaz

Özet


Impotans, libido veya ejekülasyon yeteneğinde bozukluk ile birlikte olan veya olmayan erektil disfonksiyonu içeren bir sorundur. İmpotensin genel populasyondaki prevalansı tam olarak bilinmez. Fakat olasılıkla erkeklerin çoğunun, yaşamları sırasında bazı dönemlerde böyle deyimler yaşadığı sanılmaktadır. Erektil disfonksiyon psikojenik ya da organik nedenli olabilir. Organik nedenlerin çoğu, ereksiyonu başlatmak ve devam ettirmek için gerekli olan nörolojik yolakların bozukluğundan ya da penisin kan desteğindeki bozukluktan kaynaklanır. Birçok endokrin bozukluk (en sık olarak diabetes mellitus), sistemik hastalık ve ilaç libidoyu nörolojik yolakları ya da penisin kan desteğini etkiliyerek impotansa yol açmaktadır. Bazı hastalarda impotans, birden çok nedene bağlı olabilmektedir. Tanı ve ayırıcı tanıda noktümal penil tumesansın gözlenmesi, vazoaktif ilaçların intrakavernöz injeksiyonuna alınan yanıt penisin dopple ultrasonografisi, bulbakavernöz refleks yanıtı veya sistometrografi, serum hormon ve biokimyasal parametrelerin ölçümleri (serum testosteron, prolaktin, açlık ve tokluk kn glükozu gibi) kullanılabilir. Psikojenik impotansta psikoterapi ve çeşitli davranış tedavileri yapılabilir. Organik impotansta ise altta yatan sistemik veya endokrin hastalığın tedavisi, impotansa neden olan ilacın kesilmesi, vazoaktif ilaçlar ve penil protez uygulamaları kullanılabilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.