Erektil Disfonksiyon Tanısı ve Tedavisi

Gürhan Günaydın, Mustafa Delibaş

Özet


Erektil disfonksiyonun tanı ve tedavisi 1982'de intrakavernöz enjeksiyonunun ortaya çıkmasıyla çok değişmiştir. Penil hemodinami, nöroanatomi, fonksiyonel anatomi ve ereksiyon psikojenik, nörojenik, hormonal ve hemodinamik gibi kategorilere ayrılabilir. Uygun tedavi seçeneğini belirlemek için öncelikle yapılması gereken etiyolojik faktörün belirlenmesidir. İntrakavernöz enjeksiyon tedavide halen altın standartdır. Topikal, oral ve transüretral kullanılan farmakolojik ajanlar da diğer farmakolojik tedavi seçenekleridir. Ereksiyon farmakolojisi üzerine devam eden çalışmalar, çeşitli erektil disfonksiyon tiplerinin tam ve tedavisinde daha iyi sonuç verecek farmakolojik ajanları ortaya çıkartabilir. Vakum cihazları kabul gören basit tedavi yöntemlerinden biridir. Hemodinamik erektil disfonksiyon için kullanılan vasküler ameliyatlarda adaylar dikkatli olarak seçilmelidir. Erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan penil protez en son seçenek olarak gözönünde bulundurulması gereken etkili bir tedavi seçeneğidir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.