Transseksüellerin Preoperatif Değerlendirilmesi ve Yapılması Gerekli Konsültasyonlar

Ramazan Kahveci

Özet


Transseksüelizm bir cinsel kimlik bozukluğudur. Transseksüellerin girişim öncesi değerlendirilmesinde; öykü, fizik muayene ve laboratuvar tetkikleri gereklidir. Transeksüalizmin tanısı için ekip çalışması gereklidir. Cerrahi işlem için son kararı, hasta ile girişimin tüm ayrıntıları ve komplikasyonları konuşulduktan sonra ekip üyeleri birlikte vermelidir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.