Transseksüalite'de Adli ve Etik Sorunlar

Atınç Çoltu, G. Cantürk

Özet


Toplumumuzda erkek ile kadın arasında mutlak bir ayırım vardır ve kişinin bunlardan biri olması beklenir. Bu ayırım doğumdan ölüme kadar mevcuttur. Örneğin kız bebeklere pembe, erkek bebeklere mavi renk giysiler giydirilir. Kız okullarına yalnız kızlar, erkek okullarına da yalnız erkekler gider, karışık okullarda ise kız ve erkek yatakhaneleri ayrılmıştır. Kadm ve erkek hapishaneleri birbirlerinden ayrıdır. Bazı istisnalar hariç tutulacak olur ise erkeklerle kızların isimleri de farklıdır. Kadınlar ve erkekler ayrı tuvaletlere giderler, Askerlik görevine ülkemizde yalnız erkekler çağırtmaktadır. Tüm spor müsabakalarında kadınlar ile erkekler farklı kategorilerde yarışmaktadırlar. Ülkemizde yasalara göre ancak bir kadınla bir erkek evlenebilmektedir. Bu denli kesin ayırımlara rağmen yasada erkek ve kadından neyin kastedildiği, kimin erkek, kimin kadm olarak kabul edilebileceği belirtilmemiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.