Kas Flebi Modelinde İskemi-Reperfüzyon Hasarının Biyokimyasal Analiz Yöntemi İle Monitorizasyonu

Gökhan Adanalı, Ali Rıza Erçöçen, Sarper Yılmaz, Zeki Can, Kutlu Sevin

Özet


Bu çalışmada tavşan latissimus dorsi kas ada flebi modelinde biokimyasal analiz yöntemi ile iskemi-reperfüzyon hasarının monitorizasyonu amaçlandı. Kas ada flebinde oluşan iskemi-reperfüzyon hasarı; aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT), laktik dehidrogenaz (LDH), LDH-5 izoenzimi, kreatin kinaz (CK), CK-MM izoenzim aktivitelerindeki zamana bağlı değişiklikler ve alınan seri biopsilerin histolojik incelemeleri ile değerlendirildi. Deney sonuçları değerlendirildiğinde plazma AST, LDH, LDH-5 izoenzim ktivitelerinin reperfüzyonun erken döneminden itibaren anlamlı olarak arttığı ve dolayısıyla kas flebi iskemi-reperfüzyon hasarının monitorizasyonunda birer belirleyici oldukları sonucuna varıldı.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.