Pediküllü Tram Fleple Mastektomi Sonrası Meme Rekostrüksiyonu

Mehmet Alper, Tahir Gürler, Cüneyt Özek, Reha Gençosmanoğlu, Ecmel Songür, Yalçın Akın, Arman Çağdaş

Özet


zTransvers rektus abdominus myokutan (TRAM) flep, memenin uzak otojen doku kullanılarak rekonstrüksiyonunda en çok tercih edilen yöntemdir. Bu flep, göğüse ya süperior epigastrik vasküler pedikülle transpose edilir, ya da serbest doku olarak transfer edilir. Bu makalede Ege Üniversitesi Plastik Cerrahi Kliniğinde 1993-1997 yılları arasında pediküllüTRAM flep ile rekonstrükte edilmiş 12 vaka sunulmuştur. Vakaların hepsinde tatmin edici sonuçlar alınmış olup, sadece son 3 ün kullanıldığı bir vakada %15'lik bir nekroz saptanmıştır.Nekrotik bölümün konservatif tedavi uygulanarak iyileşmesi sağlanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.