Falanksin Granülomatöz İltihabı (Falanks Tüberkülozu)

Cengiz Çetin, Aydan Köse, Yakup Karabağlı, Mahmut Özyılmaz

Özet


Antitüberküloz kemoterapideki gelişmeye paralen olarak son yıllarda ekstrapulmoner tüberküloz olguları oldukça nadir görülmektedir. Sık görülmediği için tanı ve tedavide geç kalınabilir. Elin, gerek yumuşak dokularının, gerekse kemik ve eklem yapılarının kronik tekrarlayan enfeksiyonlarında, tüberkülozun ayırıcı tanıda düşünülmesinin, bu tür olguların erken tanı ve tedavisinin gerçekleştirilmesine büyük ölçüde katkı sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu yazıda, kliniğimizde, sağ el 3. parmak orta falanksındaki granülomatöz iltihap (tüberküloz) ve tüberküloz tenosinovit nedeniyle cerrahi eksizyon ve antitüberküloz kemoterapi ile tedavi edilen bir olgu sunulmuştur.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.