Vaskülarize Periost Flebinin Osteojenik Kapasitesine Osteoindüktif ve Osteokondüktif Ajanların Etkisi

Metin Görgü, Ali Gürlek, Bülent Erdoğan, Can Karaca, Tayfun Aköz, Gürcan Aslan, Selda Seçkin

Özet


Periost osteojeniktir ve transfer edildiğinde, yeni yerinde uygun koşullarda, yeni kemik oluşturulmaktadır. Biz çalışmamızda ratların femoral periosteumunun yeni kemik oluşturmasına osteokondüktif ve osteoindüktif maddelerin etkilerini araştırdık. Ratların arka ekstremitelerinde hazırlanan vaskülarize perisoteal keselerin içine kansellöz kemik grefti, biyoaktif cam fiberi, tutoplast dura, pyrost, hidroksiapetit konuldu. Radyolojik, makroskopik ve histopatolojik değerlendirme üç ayın sonunda yapıldı. Boş periost keseler ile hidroksi apetit, kansellöz kemik ve pyrost içeren keselerde kemik oluşumu elde edilirken Tutoplast dura, biyoaktif cam fiberi içeren keselerde kemik elde edilemedi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.