İleri Yaşta Opere Edilmiş Damak Yarıklı Hastalarda Operasyon Tipinin Velofaringeal Yetmezlik Üzerine Olan Etkisi (Palatoplasti tipinin velafaringeal yetmezliğe etkisi)

Ahmet Terzioğlu, Bülent Erdoğan, Tayfun Aköz, Gürcan Aslan, Ali Altıntaş

Özet


İleri yaşta opere edilmiş damak yarıklı hastalarda, operasyon yönteminin velofaringeal kapanma mekanizması üzerine olan etkileri araştırıldı. Bu amaçla, daha önce kliniğimizde farklı yöntemlerle opere edilmiş hastalardan 10'ar kişilik 3 grup oluşturuldu. Hastalardan en küçüğünün, operasyon sırasında yaşının en az 6 olmasına dikkat edildi. Hastaların tümü kontrole çağrıldı. Konuşma patoloğu tarafından değerlendirilen hastalara daha sonra velofaringeal kapanmanın değerlendirilmesi amacıyla CT ve nazal endoskopik tetkikler yapıldı. Konuşmanın düzgünlüğü ve velofaringeal yetmezliğin derecesi kriter alınarak, sonuçlar ile operasyon teknikleri arasındaki ilişki, klinik ve istatistiksel olarak değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sırasında CT'nin velofaringeal yetmezlik tanısında kullanılabilecek uygun bir yöntem olmadığı sonucuna varıldı. Elde edilen sonuçlara göre; istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmemiş olmasına karşın, klinik olarak Furlow yöntemi ile opere edilmiş hastalarda daha düzgün bir konuşma elde edilmektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.