Custom-Made Silikon Göğüs Protezi İle Poland Sendromlu Bir Olguda Göğüs Deformitesi Onarımı

Haluk Duman, Murat Türegün, Naki Selmanpakoğlu

Özet


Poland sendromu nadir görülen, birçok bileşkenleri olan göğüs deformitesi ile karakterize konjenital bir anomalidir. Poland sendromunda mevcut göğüs deformitesinin onarımı için bir çok yöntem sunulmuştur. Bunlardan bir tanesi de silikon protez ile augmentasyondur. Bu makalede Poland sendromlu bir olguda göğüs deformitesinin yumuşak silikon protez ile onarımı ve elde edilen sonuç tartışılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.