Fasiyal Hiperkinetik Çizgilerin Giderilmesinde Botulinum Toksini Uygulaması

Yücel Erk, Aycan Kayıkçıoğlu, İlker Manavbaşı

Özet


Mimik kaslarının kasılması sonucu yüzümüzde hiperkinetik çizgiler olarak adlandırılan kırışıklıklar ortaya çıkar. Bu çizgiler çeşitli yöntemlerle giderilmeye çalışılmaktadır. Çalışmamızda, hiperkinetik yüz çizgilerinin botulinum A toksin enjeksiyonu ile yok edilip edilemeyeceği araştırılmıştır. Yaşları 27 ile 68 arasında değişen dokuz bayan ve bir erkek hastanın (ortalama yaş: 43) korrugator ve proserus kaslarına EMG kontrolü altında, monopolar teflon kaplı EMG iğnesi içerisinden altı ayrı noktaya 2Ü/0.1cc Botulinum toksin A verildi. Paralitik etki 1 ile 72 saat arasında değişen sürelerde başladı ve 8-12 hafta devam etti. Herhangi bie komplikasyon görülmedi. Botulinum A toksininin hiperkinetik yüz çizgilerinin önlenmesinde, geçici mimik kası paralizisi oluşturarak başarıyla kullanılabilecek bir ajan olduğu sonucuna varılmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.