Akut ve Kronik Denervasyonun Venöz Flep Yaşamına Etkisi

Selçuk Akın, Oytun İdil, Mesut Özcan, Semiha Noyan, Şahin Sırmalı

Özet


Bu çalışma; perivenöz yumuşak doku içine dahil edilen epigastrik sinirin akut ve kronik denervasyonunun, sıçanın inferior epigastrik venöz flebinde yaşamı nasıl etkileyeceğini araştırmak için yapıldı. Otuz adet erkek, 350-450 gram ağırlıklarında Sprague-Dawley sıçanlar kullanıldı. Akut (n=15) ve kronik (n=15) denerve venöz flepler sıçanların sol inguinal bölgesinden kaldırıldı. Her grupta kontrol grubu olarak, sıçanların sağ inguinal bölgesinden bir venöz flep kaldırıldı. Kronik denerve edilen grupta sinir kesisi flep elevasyonundan 1 hafta önce yapıldı. Flep yaşamları flep kaldırıldıktan 1 hafta sonra değerlendirildi. Yaşayan deri alanları akut denerve edilmiş grupta %7.3. kronik denerve edilmiş grupta %12.9 idi. İstatistik analiz için Mann-Whitney U testi yapıldı. Gruplar arasındaki bu fark istetistik olarak anlamlı değildi. (P>0.05). Her grubun kontrol gruplarında yaşayan deri alanları ise %48.7 ve %51.1 bulundu. Bu sonuçlar akut ve kronik denervasyonun venöz flep yaşamında olumsuz bir etki oluşturduğunu gösterdi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.