Çocuklarda Sıvı ve Elektrolit Homeostazı

Can Başaklar

Özet


Ameliyat, çocuklarda tüm tedavi sürecinin küçük bir bölümünü oluşturur. Tedavinin başarısı, ameliyatın kendisi kadar, hatta ondan daha çok, tanının doğruluğu ve çocuğun ameliyata fiziksel ve ruhsal yönden hazırlanış şekline bağlıdır. Çocuk hastalarının Önemli bir özelliği de, kuramsal olarak onların önünde, yetişkinlere nazaran daha uzun bir ömrün bulunmasıdır. Bu nedenle, tedavi sürecinin herhangi bir aşamasındaki özensiz yaklaşım, çocuğun geri kalan yaşamını sakat olarak geçirmesine yol açacaktır. Ameliyat öncesi, sırası ve sonrasında sıvı ve elektrolit homeostazmm sağlanması gereksiz komplikasyonların önüne geçilebilmesi açısından oldukça önemli olan hususlardan biridir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.