Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ile Bağlı Ünitesi Yanık Merkezinin Bir Yıllık Çalışma Aktivitesi

Cemal Aytemiz, Lütfi Baş, Cevdet Barış, Harun Özkan

Özet


1 Ocak 1980 - 1 Ocak 1981 tarihleri arasındaki, bir yıllık süre içerisinde, diğer hastanelerden naklen gelenlerle birlikte polikliniğimize 1967, Yanık Merkezimize 430 olmak üzere toplam 2397 hasta başvurmuştur. Bunlardan 625'i Plastik Cerrahi Kliniğine , 126'sı da Yanık Merkezine olmak üzere 763'ü yatırılmış tedavi ve gerekli işlemleri yapılmıştır. Kliniğimize yatırılan 625 hasta ile, polikliniğe başvuran hastalardan 630'una (toplam 1255 hastaya) çeşitli cerrahi girişimlerde bulunulmuş bir kısmına sağlık kurul işlemleri uygulanmıştır. Geri kalan 712 hastanın bir kısmı ayaktan sağlık kurul işlemleri görmüş, bir kısmı konsültasyon ve tetkike alınmış bir kısmı da şubemizle ilgili hastalığı bulunmadığı için diğer şubelere sevk edilmiştir. Yatırılmadan, ayakta tedavi ve ameliyata alınan hastaların büyük bir bölümüne ameliyathanede, diğer kısmına ise poliklinik koşullarında, Diş ve K.B.B. ünitelerinde küçük cerrahi girişimlerde bulunulmuştur. Sergilemeye çalıştığımız klinik çalışmalarımız, yatan ve yatmadan ayaktan tedavi edilenler biçiminde, ayrı ayrı tablolar yerine, bunları birleştirerek aynı tablolar içerisinde sunulmaya çalışılmıştır. Yanık merkezimizin çalışmaları ayrı bir bölüm halinde gösterilirken, klinik çalışmalarımız tanı ve uygulanan cerrahi yöntemlere göre 12 başlık altında 19 tablo halinde sergilenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.