Benign Masseter Hipertrofisi Cerrahi Tedavisi

Mustafa Şengezer, Haluk Duman, Muharrem Demiroğulları

Özet


Benign masseter hipertrofisi (BMH) nadir, unilateral ya da bilateral, etyolojisi tam belli olmayan ve baş boyun tümörlerinin ayırıcı tanısında yer alan klinik bir tablodur. Bu seride tanı, klinik muayene ve radiografik değerlendirmeler ile konuldu. İntraoral yaklaşımla cerrahi tedavi uygulanan olgularda, hem kas rezeksiyonu, hem de kemik kontur restorasyonu gerçekleştirildi. 11 olgunun hiçbirisinde komplikasyona rastlanmadı ve başarılı kozmetik sonuçlar elde edildi.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.