Oklüziv Pansumanlar ve Klinik Deneyimlerimiz

Mübin Hoşnuter, Zekeriya Tosun, Nedim Savacı

Özet


Dünyada yara bakımında uzun süreden beri yaygın olarak kullanılmakta olan oklüziv pansumanlar, uygulama kolaylığı ve yara iyileşmesine olan olumlu katkıları nedeniyle özellikle plastik cerrahi branşı içinde giderek artan bir kullanım alanı bulmaktadır. Ayrıca bazılarının dekübit ülserlerinde etkili olmaları nedeniyle nöroloji, fizik tedavi, intaniye, dahiliye gibi pek çok dahili branş hekimi tarafından da tercih edilmektedirler. Ancak gerek hastane içi gözlemlewrimiz, gerekse diğer sağlık kurumlarından gelen duyumlarımız bunların pek çoğunun henüz adının bile bilimediğini, kullanımendikasyonlarının yanlış saptandığını, hatalı uygulamalar yapıldığını, kullanılan malzemenin hangi mekanizmayla etki gösterdiğinin bilinmediğini ortaya koymaktadır. Biz de uygulamalardaki hataları en aza indirmek ve kullanım konusunda ortak bir prosedür oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla bu malzemeler üzerine yaptığımız bir araştırmayı sunmaya karar verdik.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.