Doğumsal ve Edinsel Penis Kısalığında Penis Uzatılması

Mustafa Şengezer, Serdar Öztürk, Mustafa Deveci

Özet


Bu makalede penis kısalığı olan hastaların tedavisinde uygulanan penis uzatma işlemi ve elde edilen sonuçlar sunulmaktadır. Bu çalışmada; 3 ateşli silah yaralanması, 4 sünnet hatası, 1 köpek ısırması ve 6 hipospadias sonucu penis kısalığı bulunan olgular değerlendirildi. Tüm olgulara penisin suspansuvar ligamanının kesilmesi ve suprapubik cildin ters V-Y plasti ile uzatılması tekniği ile penis uzatılması operasyonu uygulandı. Penis uzunlukları bazı olgularda penis tam ereksiyonda iken, bazılarında ise penise tümüyle çekme uygulanarak, peno-pubik cilt bileşkesi ile meatus arasındaki mesafe ölçülerek bulundu. Ameliyat öncesi en kısa ve en uzun penis uzunlukları sırasıyla 3.5cm ve 11.5 cm idi. Bu değerler, postoperatif dönemde sırasıyla 5.5cm ve13.7cm olarak saptandı. Ortalama penis uzunluk kazancı 2.3cm idi. Hiçbir olguda impotans veya cinsel fonksiyon bozukluğu ile karşılaşılmadı. Olgulardan ikisinde suprapubik insizyon hattında gelişen hipertrofik skar, intralezyonal triamsinolon asetonid enjeksiyonları ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Hastaların hiçbirinde dorsal penis siniri yaralanmasını düşündürecek nörolojik bulgu ile karşılaşılmadı. Tüm olgular elde edilen sonuçlardan oldukça memnundular. Fonksiyonel penis elde edilmesinde söz konusu penis uzatma tekniğini öneriyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.