Bacak Telenjiektazilerinin Flashlamp Pumped Pulsed Dye Lazer İle Tedavisi

Metin Görgü, Gürcan Aslan, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan

Özet


Günümüzde doğustan veya kazanılmış vasküler lezyonların tedavisinde kullanılan çeşitli lazerler bulunmaktadır. Vasküler lazerler ile yüz telenjiektazilerinde, porto şarabı lekelerinde ve hemanjiomlarda başarılı sonuçlar alınmaktadır. Bacak telenjiektazilerinin lazer tedavisi çapları ve derin yerleşimleri nedeni ile daha zordur. Bir yıllık bir süreçte "FlashlampPumped Pulsed Dye Lazer" tedavisi ile bacak telenjiektazilerinde elde ettiğimiz sonuçları sunuyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.