Flashlamp Pumped Pulsed Dye Lazer İle Portwine Stain Tedavisinde Erken Dönem Sonuçlarımız

Gürcan Aslan, Metin Görgü, Tayfun Aköz, Bülent Erdoğan

Özet


Flashlamp pumped pulsed dye lazer (FLPPDL) ile altmışsekiz hasta (40 kadın, 28 erkek) tedavi edildi. Hasta yaşları 0 ile 54 arasında değişmekteydi. Hastaların hiçbirinde skar dokusu oluşumuna veya kalıcı pigmentasyon değişikliklerine rastlanmadı. Baş boyundaki lezyonlar tedaviye gövde ve ekstremitelerdekinden daha iyi cevap verdiler. Bu makalede tedavileri devam eden hastalarımızın erken dönem sonuçlarını sunuyoruz.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.