Alt Ekstremite Ateşli Silah Yaralanmalarında Onarım ve Tedavi Prensipleri

Bahattin Çeliköz, Muharrem Demiroğulları, Can Kopal, Naki Selmanpakoğlu

Özet


Alt ekstremite ve ayaklar, üst ekstremite ve eller kadar ince ve mükemmel bir yapıya sahip olup, fonksiyonel olarak çok önemli işlevlerde bulunurlar. Alt ekstremite yaralanmaları günümüzde pek önemsenmemekte ve gerekli ilgiyi görememektedir. Yapılan tedaviler de amacına ulaşamamaktadır. Bu yazıda alt ekstremite onarımlarında kullanılan yöntemlerin neler olduğu, bu tür yaralanmalarda neler yapılmasının gerekliliği ortaya konmuş ve karşılaşılan problemler literatür ışığı altında tartışılmış ve prensipler özetlenmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.