Geç Dönem Yüz Felci Tedavisinde Tek Seansta Serbest Nörovasküler Kas Transferi

Tuğrul Maral, Gürhan Özcan

Özet


Günümüzde, geç-dönem yüz felcinin tedavisinde seçilecek yöntem serbest nörovasküler kas transferidir. Ameliyat genellikle, çapraz-yüz sinir grefti konulması ve nörovasküler kasın aktarımı olarak iki seansta yapılır. Son yıllarda, uzun bir motor sinire sahip bazı kasların tek-seanslı olarak transferi tanıtılmış ve popülerliği giderek artmaktadır. Beş yıldan daha uzun süreli geç-dönem yüz felci iki hastada rektus femoris kasının ve rektus abdominis kasının yüze tek-seanslı transferini uyguladık. Her iki hastada, ağız kenarının ilk hareketleri ameliyattan yaklaşık 8 ay sonra başladı, istemli hareketler belirgin olarak arttı ve 15. ayda kaslar yeterli kasılma gücüne ulaştılar. Bugün için, felçli yüzün reanimasyonunda tek-seanslı serbest kas transferi iyi bilinen iki-seanslı teknikte bir ilerleme olarak değerlendirilebilir; hangi yöntemin daha iyi olduğu sorusu gelecekte her ikisinden elde edilen sonuçların karşılaştırılması ile cevaplanabilir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.