Endoskopik Fasiyal Estetik Girişimler

Tacettin Güçer

Özet


Kliniğimizde yapılan 14 alın germe ameliyatı ve orijinal teknikte yapılan modifikasyonlar değerlendirilmiştir. Hafif ve orta derecedeki kaş düşüklüğü ve alın çizgileri için klasik 5 insizyonlu ve vida fiksasyonlu teknik, 2 insizyonlu ve eksternal tabulaya sütür ile fiksasyonlu teknik haline getirilmiş ve alınan sonuçlar hasta ve hekim tarafından mükemmel olarak değerlendirilmiştir. Hiçbir hastada herhangi bir komplikasyon gözlenmemiştir. Bu metod herhangi bir blefaroplastiuygulaması yapılmadan hesaba katılması gereken ve sonuçları ile göz kapağı girişimlerini etkileyebilecek ve hatta üst kapak için gereksiz kılabilecek bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.