Altıncı Kompartman Rüptürüne Bağlı Ekstensör Karpi Ulnaris Dislokasyonu

Ömer Buhşem, Ahmet Karacalar, Mesut Özcan

Özet


Altıncı kompartman rüptüründe ekstensör karpi ulnaris tendonu distal ulnada oluk içerisindeki yerinden çıkar. Ekstensör retinakulumun ulna veya altıncı kompartmanla herhangi bir bağlantısı yoktur ve bundan dolayı ECU tendonunun stabilizasyonunu sağlamaz. Tendonu yerine yerleştirmedeki başarısızlık süetünme veya distal ulnanın dorsal luksasyonuna bağlı tendon genişlemesini içeren morbidite ile sonuçlanabileceğinden asemptomatik hastalarda bile altıncı kompartman onarılmalıdır. Bu bildiride ltıncı kompartman ruptürüne bağlı ekstensör karpi ulnaris tendon subluksasyonu olan bir olgu ve altıncı kompartmanın anatomik onarımı ile ilgili cerrahi tekniğimiz sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.