Dudak Yarığı Onarımında Üçgen Flepler Tekniği

Ramazan Kahveci

Özet


Dudak yarığı onarımında pekçok cerrahi yöntem tanımlanmıştır. Kliniğimizde yarık dudak deformitesinin onarımında Tennison'un üçgen flep ile Z Plasti tekniği küçük bir modifikasyon yapılarak kullanılmaktadır. Üçgen flep tekniği ile onarım sonrası "Cupit's Bow" korunmakta, yeterli dudak uzunluğu sağlanmakta, normale yakın tüberkül protrüzyonu ile daha lateralde ve daha az dikkat çeken skar elde edilmektedir. Bu tenik ile yarık dudak deformitesinin onarımında iyi sonuçlar alınabilmesi mümkündür.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.