Dudak Damak Yarığı Onarımlarının Maksillofasiyel Gelişmeye Etkileri

M. Ruşen Kapucu

Özet


Ameliyat edilmemiş dudak ve damak yarığı olgularında yarık bölgesinde doku eksiği bulunmasına karşın maksilla genellikle normal konumdadır. Dudak ve damak yarığı onarılan olgularda ise maksilla ön-arka düzlemde normalden geride yer almakta ve tipik bir yüz deformitesi oluşturulmaktadır. Tek taraflı dudak ve damak yarığı olan bireylerde yapılan çalışmalar dudak yarığı onarımının maksiller deformiteye neden olduğunu, dudak yarığı onarımına ek olarak yapılan damak yarığı onarımının ise bu deformitenin şiddetini artırmadığını göstermiştir. İzole damak yarığı olgularında da damak yarığı onarılmış ve onarılmamış gruplar arasında maksiller gelişim açısından bir fark bulunamamıştır. İzole dudak yarığı olgularında ise, tek taraflı dudak ve damak yarığı olgularındaki durumdan farklı olarak, dudak yarığı onarımının beligin bir maksiller deformiteye neden olmadığı saptanmıştır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.