Damak Yarığı Cerrahisinin Zamanlanması ve Damak Yarığının Erken Cerrahisi

Figen Özgür

Özet


Damak yarığı cerrahisinin amacı düzgün konuşmayı sağlamak düzgün ortayüz gelişimini yönlendirmek, işitme bozukluğunu düzeltmek ve dişlerin uyumunu sağlamaktır. Damak yarığı cerrahisinin sonucu ise 4 değişkene bağlıdır. Bunlar yarığın tipi, cerrahın deneyimi, uygulanan teknik ve ameliyat zamanlamasıdır. Ameliyat zamanlamasında en önemli unsurlar uygun anestezinin verilmesi ve ortayüz gelişmesine zarar vermemektir. Günümüzde, endoracheal anestezinin güvenilirliği altında, konuşma ve işitme açısından erken damak yarığı cerrahisinin olumlu etkileri de gözönünde bulundurularak damak yarığı onarım yaşı erkene çekilmek istenmektedir. Buna karşılık, bu girişimden ortayüz gelişimi de olumsuz etkilenmemelidir. Damak yarığında anatomik onarım; maksilla gelişimini düzgün yönlendirmeyi, düzgün diş dizilimi ve gelişmeyi sağlamayı ve yeterli bir burun tabanı oluşturmayı amaçlar. Fonksiyonel onarım ise; hareketli bir yumuşak damak ve velofarengeal yeterlilik sağlamayı, östaki fonksiyonunu düzelterek otit ve işitme bozukluğunu düzeltmeyi amaçlar.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.