Internal Mammary Damarların Alıcı Olarak Kullanımıyla Serbest Tram Flep Meme Rekonstrüksiyonu

Tuğrul Maral, Hüseyin Borman, Gürhan Özcan

Özet


Serbest fleplerle meme rekonstrüksiyonunda uygun alıcı damarların seçimi başarılı serbest doku transferi için çok önemlidir. Thoracodorsal damarlar ve aksiller arter sisteminin diğer dalları alıcı damarlar olarak en sıklıkla kullanılan damarlardır. Bu alıcı sahaların kullanımında karşılaşılan bazı güçlükler nedeniyle, internal mammary damarları alıcı damarlar olarak kullanımı üzerine olan yayınlar son zamanlarda artmaktadır. 1995'den beri, internal mammary damarları kullanarak 7 serbest TRAM fleple gecikmiş meme rekonstrüksiyonu gerçekleştirdik. Bu damarları sternum yanında, 3. kostal kıkırdak altında ve anastomozlar için yeterli bir çapla beraber, sabit ve güvenilir olarak bulduk. Sonuçlar; 1 hastada flep altında geniş hematom gelişmesine bağlı olan parsiyel flep kaybı dışında başarılıydı. Internal mammary damarların kullanımındaki tecrübemiz bu alıcı damarların serbest flep meme rekonstrüksiyonunda güvenilirliğini desteklemektedir.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.