Çok Parçalı Mandibula Kırıklarının Değerlendirilmesi

Nazım Gümüş, Önder Kıvanç

Özet


Kliniğimizde tedavi gören çok parçalı mandibula kırıklı hastalarda uyguladığımız tedavileri ve sonuçlarını retrospektif olarak inceledik. Hastların 9'u ateşli silah, 7'si trafik kazası, 1'i kesici-ezici alet, 1'i künt travma ile yaralanmıştı. Olguların 14(%77,7)2ünde mukoza yarası, 14(%77,7)'ünde cilt yarası ve 10 (%55,5)'unda hem mukoza hemde cilt yarası vardı. Hastalara dikiş atılması, debridman, bimaksiller fiksasyon ve tel ya da plak ile internal tesbit yapıldı. Yara kültürü yapılıp, uygun antibiyotik verildi. Yumuşak doku onarımında, bir olguda mukoza defektine alın flebi, bir olguda ise cilt defektine temporal flep uygulandı. Diğer hastalarda dikiş atılması ve lokal flepler yeterli oldu. 3-7 cm arasındaki kemik defekti için 8 olguda krista iliyaka grefti, 1 olguda vaskülarize krista iliyaka flebi ve 1 hastada serbest fibula flebi ile onarım yapıldı. Mukoza ve cilt yaralanması olan 10 hastada enfeksiyon ve kemik sekestrasyonu gelişirken, sadece cit yada mukoza yarası olan hastalarda sorunsuz iyileşme görüldü. Sekestrasyon gelişen 10 olguda kemik fragmanlarına debridman yapıldı. Çok parçalı açık mandibula kırıklarında, mukoza ve cilt yaralanmasının birlikte olduğu durumlarda enfeksiyon riski arttığı için, beslenmesi olmayan kemik fragmanlarda sekestrasyon gelişebileceği akılda tutulmalı, primer ve sekonder onarımda kemik beslenmesini koruyucu davranılmalıdır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.