Kısmi Kalınlıklı Deri Grefti Donör Alanının İyileşmesinde Şeffaf Örtü ve Rifamisinli Tüllegrassın Karşılaştırılması

Ayşin Karasoy, Aydın Gözü, İsmail Kuran, Lütfü Baş, Damlanur Sakız, Ayşim Sungun

Özet


Kısmi kalınlıkta deri grefti donör alanlarının takibinde alternatif teknik bulmak için araştırmalar devam etmektedir. Çalışmamızda kısmi kalınlıklı deri grefti (KKDG) alınmış, donör alanları aynı zamanda hem tüllegrass hem de şeffaf örtü ile takip edilen 32 olgunun kullanılan iki materyal arasındaki tercihleri çalışmanın bitiminde sorgulandı. Bunun yanında donör alanda ağrı, epitelizasyon süresi, iyileşen donör alanlardan alınan biyopsilerin histopatolojik inceleme verileri karşılaştırıldı. Çalışmamızın sonunda, şeffaf örtü uygulanan greft donör alanın iyileşmesinde ağrının istatistiksel olarak anlamlı derecede daha az ve epitelizasyonun daha hızlı olduğunu, hastaların çoğunluğunun şeffaf örtü tercih ettiğini saptadık. Şeffaf örtü ve rifamisinli tüllegrass uygulanan alanlar arasındaki histopatolojik değerlendirme verilerini karşılaştırdığımızda istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.