Çeşitli Pansuman Malzemelerinin Deri Greft Donor Alanı İyileşmesi Üzerine Etkileri

Mehmet Bekerecioğlu, Bekir Atik, Önder Tan, Nazım Durak

Özet


Eylül 95-Eylül 97 tarihleri arasında yapılan prospektif çalışmada 22 hastada Bactigras, Furacin, Thiocillin ve vazelin emdirilmiş gazlı bez ile kapatılan parsiyel kalınlıktaki deri grefti donör alanlarında, enfeksiyon görülme oranı ve epitelizasyon süresi değerlendirildi. Aynı parsiyel kalınlıktaki deri grefti donör alanlarına sırası ile vazelin, Bactigrass, Furacin ve thiocilline'inli gazlı bez yerleştirildi. Günlük bakımla değerlendirme yapıldı. Sıvı vazelin emdirilmiş gazlı bez uygulanan alanların 5'inde minimal enfeksiyon gözlendi ve iyileşme süresi uzun bulundu (11-22 gün) Bactigras ve thiocilline uygulanan alanlarda enfeksiyon gözlenmedi ve iyileşme süreleri birbirine yakın olarak bulundu (8-14gün). Furacin uygulanan alanın birinde enfeksiyongörüldü ve iyileşme süresi 9-16 gün olarak saptandı. Buna göre en düşük iyileşme süreleri Bactigras ve thiocilline ile elde edilmekle beraber istatistiksel olarak vazelin grubuna göre her üç grupta çok anlamlı olarak düşük iyileşme süresi elde edildi. (Bactigras p 0.001, z=-4.10; Furacin P 0.001, z=-4.01; Thiocillin p 0.001 z=-4.10).

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.