Fasial Subkütanöz Amfizem

Ahmet Karacalar

Özet


Bu makalede fasial subkütanöz amfizemin nedenleri, komplikasyonları, patofizyolojisi ve tedavisi gözden geçirilmekte ve fasial subkütanöz amfizemin yararlı bir sınıflaması bildirilmektedir (radyolojik amfizem ve klinik amfizem). Aynı zamanda, minör bir fasial künt travmadan sonra görülen nadir bir hemifasial subkütanöz amfizem olgusu sunulmaktadır.

Tam Metin:

PDF


Online ISSN:2528-8644
Basılı ISSN:1300-6878 (önceki)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi (Turk J Plast Surg),
Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nin, Estetik Plastik Cerrahi Derneği'nin, Türkiye Interplast Derneği'nin ve Çene Yüz Cerrahları Derneği'nin yayın organıdır.